19905232_323117884766560_8418393839258752124_n
19905050_323117921433223_1161575952509062440_n
19905232_323117884766560_8418393839258752124_n
19905310_323117904766558_8901561552240818992_n
20031896_323117978099884_5490852353589611672_n
KHUÔN LÀM BÚN, MỲ TƯƠI TẠI NHÀ BẰNG INOXKHUÔN LÀM BÚN, MỲ TƯƠI TẠI NHÀ BẰNG INOXKHUÔN LÀM BÚN, MỲ TƯƠI TẠI NHÀ BẰNG INOXKHUÔN LÀM BÚN, MỲ TƯƠI TẠI NHÀ BẰNG INOXKHUÔN LÀM BÚN, MỲ TƯƠI TẠI NHÀ BẰNG INOX

Khuôn làm mỳ, bún tươi

160.000 

Số lượng